Search Our Database
28000+ classic ebooks, 100M+ free pdf documents, Author or Title:
Related Files
Support us

Join us on Facebook

Discover FREE or 50+% discounted ebooks everyday.

Link to our site from yours! green ebook shop - classic ebook downloads

detyra te te zgjidhura nga analiza matematike

REPUBLIKA E SHQIPRIS KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT

pages: 4 size: 41.00 KB
REPUBLIKA E SHQIPRIS KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT TE BASHKISE VLORE SEKRETARIA TEKNIKE E K.RR.T-seVENDIM Nr.2, Date 04.06.2004 Ne mbeshtetje te Ligjit ...
http://www.bashkiavlore.org/BashkiaDoks/Urbanistika/KRT/Vendimi%20i%202-te%20i%20K.RR.T-se%20%20se%20%20Bashkise%20%20Vlore%20viti%202004.pdf


OLIMPIADA MATEMATIKE E KOSOVES TESTI PER KLAS EN E 11 T E

pages: 2 size: 55.00 KB
OLIMPIADA MATEMATIKE E KOSOVES OMK 2009 KLASEN E 11-TE TESTI PERPrishtin e, m e 23 maj 2009KODI: Udh ezim: Jan e dh en e pes e detyra, secila m ...
http://armendshabani.dmon.com/Olimpiadat/OMK2009/Testiiklasesse11-te-Zgjidhjet.pdf


Detyra ne Analize statistikore:

pages: 9 size: 297.00 KB
Detyr e punuar n lndn Analiza StatistikoreTema :Analiza e RegresionitPunuar nga :Amir Grguri Marigona ZahitiProf.dr. Rahmije MustafaKuptimi i analizs s regresi ...
http://bazatestatistikes.info/PunimetAnalize/Detyra%20ne%20Analize%20statistikore(1)(1).pdf


analiza gjinore e teksteve fillore

pages: 43 size: 513.00 KB
Analiza gjinore e teksteve te shkolls filloreStudim i Qendrs Aleanca Gjinore pr ZhvillimFinancuar nga Kvinna till KvinnaTiran, korrik 20051Analiza gjinor ...
http://mdhamo.files.wordpress.com/2010/01/analiza-gjinore-e-teksteve-fillore.pdf


Master Profesional ne MATEMATIKE

pages: 1 size: 55.00 KB
Master Profesional ne MATEMATIKELENDE TE DETYRUESHMEDisiplina e formimit te pergjithshem (10 kredite )MAT 421 Introduction to Real Analysis I (10 kredite)LENDE ...
http://www.univlora.edu.al/wp-content/uploads/2012/01/MP-Mesuesi-ne-Matematike.pdf


PROGRAMI MESIMOR I LENDES analiza 2

pages: 2 size: 17.00 KB
Diploma Bachelor ne Inxhinieri ElektrikePROGRAMI MESIMOR I LENDESANALIZA MATEMATIKE IIKREDITE (ECTS) : 5 Semestri II (Jav 14)Pergatiti Prof. Jorgo MalitaPasqyr ...
http://www.fie-dsef.net/DNPIE/Viti1/analiza2.pdf


Analiza e Investimeve, prjekti Dull

pages: 13 size: 213.00 KB
Punim SeminarikTema:PROJEKTI INVESTIV DULLOLenda: ANALIZA E INVESTIMEVEMentor: Dr. Enver KutllovciStudentet:Skender Mustafi ID:100303 Zilbehar Ajdari I ...
http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/analiza-e-investimeve.pdf


analiza e buxhetit 2009

pages: 22 size: 224.00 KB
ANALIZA E VITIT 2009MINISTRIA E FINANCAVEI.ANALIZA E TE ARDHURAVE 2009 TE ARDHURAT TOTALE Te ardhurat ne buxhetin e konsoliduar per vitin 2009 jane 298.3 m ...
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/analiza_e_buxhetit_2009_43_1.pdf


PLANI I ZHVILLIMIT TE TURIZMIT PER KOMUNAT PETRELE BERZHITE

pages: 61 size: 3.63 MB
PLANI I ZHVILLIMIT TE TURIZMIT PER KOMUNATPETRELE BERZHITE BALDUSHKMBESHTETUR NGA ALCDFPlani i Turizmit dhe Mjedisit Pr Komunat Petrel Brzhit Baldushk1PL ...
http://www.rasp.org.al/Foto/Plani%20i%20Zhvillimit%20te%20Turizmit%20per%20Komunat%20Petrele%20Berzhite%20Baldushk.pdf


SILLABUS 200910

pages: 3 size: 180.00 KB
Niveli i studimeve LNDA Viti Semestri Javt msimore Metodologjia e msimit Konsultime Msimdhnsi Asistenti III VPLANPROGRAMI MSIMOR SYLLABUSBACHELOR Departamenti ...
http://dukagjinicollege.eu/Syllabusat_e_Menaxhment_dhe_informatik/Menaxhmenti0Strategjik.pdf


Analiza e Kontekstit t Reformimit t Sektorit

pages: 51 size: 281.00 KB
Ngritja e Kapaciteteve t Shoqris Civile n Vlersimin dhe Monitorimin e Reformimit t Sektori t Siguris 2009-2011Analiza e Kontekstit t Reformimit t Sektorit ...
http://www.qkss.org/repository/docs/KOS_-_KCSS_shqip_final_325152.pdf


Teknikat e hulumtimit dhe Analiza Syllabus 2011

pages: 4 size: 98.00 KB
Universiteti i PrishtinsMaster Program Shoqria Civile dhe Zhvillimi LokalMA Program n Departmentin e Shkencs Politike http://unipr-mcsld.comProf. Asoc. ...
http://unipr-mcsld.com/fletpalosje/Teknikat%20e%20Hulumtimit%20dhe%20Analiza%20Syllabus%202011.pdf


6 Derivati dhe grafiku i funksioni

pages: 3 size: 34.00 KB
Detyra pr ushtrime t pavarura nga lnda ANALIZA MATEMATIKE I215. DERIVATI DHE GRAFIKU I FUNKSIONITDetyra pr ushtrime PJESA 7Shnim: Detyrat e ushtrimeve t pjess ...
http://kompjuterike.webstarts.com/uploads/7%5B1%5D__20Derivati.pdf


5 Funksione

pages: 4 size: 47.00 KB
Detyra pr ushtrime t pavarura nga lnda ANALIZA MATEMATIKE I174. FUNKSIONETDetyra pr ushtrime PJESA 6T caktohet zona e prkufizimit pr funksionet: 1. 3.y = ln( x ...
http://kompjuterike.webstarts.com/uploads/6%5B1%5D__20Funksionet.pdf


4 Funksionet me shume ndryshore

pages: 3 size: 37.00 KB
Detyra pr ushtrime t pavarura nga lnda ANALIZA MATEMATIKE III5ANALIZA MATEMATIKE III4. FUNKSIONET ME SHUM NDRYSHORE1. T tregohet se R m sht hapsir metrike ...
http://kompjuterike.webstarts.com/uploads/FunksionetMeShumeNdryshore.pdf


OLIMPIADA MATEMATIKE E KOSOVES DETYRA NGA OMK 2009

pages: 3 size: 69.00 KB
OLIMPIADA MATEMATIKE E KOSOVES OMK 2009DETYRA NGA OMK 2009 Prishtin e, m e 23 maj 2009 e dh Detyra 1. Esht en e barazimi x2 (m + 3)x + m + 2 = 0. Sh eno ...
http://www.ksmath.org/files/detyrat_per_uebfaqe.pdf


OMK 2013 testi Klasa 9

pages: 3 size: 110.00 KB
OLIMPIADA MATEMATIKE E KOSOVS VPrishtin, m 3 mars 2013KLASA IXN test jan gjithsej pes detyra. Secila i ka nga 20 pik. Ju duhe t provoni ti zgjidhni t gjith ...
http://www.ksmath.org/files/Microsoft%20Word%20-%20OMK%202013%20-%20testi%20-%20Klasa%209..pdf


OMK 2013 testi Klasa 11

pages: 4 size: 189.00 KB
OLIMPIADA MATEMATIKE E KOSOVS VPrishtin, m 3 mars 2013KLASA XIN test jan gjithsej pes detyra. Secila i ka nga 20 pik. Ju duhe t provoni ti zgjidhni t g ...
http://www.ksmath.org/files/Microsoft%20Word%20-%20OMK%202013%20-%20testi%20-%20Klasa%2011..pdf


PROGRAMI MESIMOR I LENDES analiza 1

pages: 2 size: 16.00 KB
Diploma Bachelor ne Inxhinieri ElektrikePROGRAMI MESIMOR I LENDESANALIZA MATEMATIKE IKREDITE (ECTS) : 5 Semestri I (Jav 14)Pergatiti Prof. Jorgo MalitaPasqy ...
http://www.fie-dsef.net/DNPIE/Viti1/analiza1.pdf


OMK 2013 testi klasaXII

pages: 3 size: 349.00 KB
OLIMPIADA MATEMATIKE E KOSOVS VPrishtin, m 3 mars 2013KLASA XIIN test jan gjithsej pes detyra. Secila i ka nga 20 pik. Ju duhe t provoni ti zgjidhni t ...
http://www.ksmath.org/files/Klasa%2012..pdf


OMK 2013 testi Klasa 10

pages: 2 size: 292.00 KB
OLIMPIADA MATEMATIKE E KOSOVS VPrishtin, m 3 mars 2013KLASA XN test jan gjithsej pes detyra. Secila i ka nga 20 pik. Ju duhe t provoni ti zgjidhni t gjitha ...
http://www.ksmath.org/files/Klasa%2010..pdf


004 c Matematik

pages: 11 size: 59.00 KB
MATEMATIK (Analiz me teori t gjass)Gjimnazi matematik dhe informatik (5 or n jav, 165 or n vit)HYRJE Analiza me teori t gjass, si pjes e matematiks pr kla ...
http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_12_004-c-Matematike.pdf


2 Serite polinomiale

pages: 2 size: 26.00 KB
2Detyra pr ushtrime t pavarura nga lnda ANALIZA MATEMATIKE IANALIZA MATEMATIKE III2. SERIT POLINOMIALET caktohet rrezja e konvergjencs dhe t shqyrtohet konverg ...
http://kompjuterike.webstarts.com/uploads/2_SeritePolinomiale.pdf


PROGRAMI MESIMOR ELEKTROTEKNIKA 2

pages: 2 size: 16.00 KB
Diploma Bachelor ne Inxhinieri ElektrikePROGRAMI MESIMOR I LENDESELEKTROTEKNIKA IIKREDITE (ECTS) : 10 Semestri III (Jav 14)Pergatiti Prof. P.CIPOPasqyr pr ...
http://www.fie-dsef.net/DNPIE/Viti2/elektroteknika2.pdf


TEMA 1 HYRJE NE SJELLJEN KONSUMATORE

pages: 32 size: 86.00 KB
TEMA 4 STRATEGJITE E MKG PER ORGANIZATAT E ORIENTUARA NGA KONSUMATORI Shekulli i konsumatorit Se fare blejne konsumatoret, kjo percakton mbijetesen apo lulez ...
http://fakultetiekonomik.weebly.com/uploads/2/0/1/3/2013588/strategjite_e_mkg.pdf


SHOQATA E MATEMATIKANEVE E KOSOVES OLIMPIADA E DYTE E

pages: 2 size: 65.00 KB
SHOQATA E MATEMATIKANEVE E KOSOVES OLIMPIADA E DYTE E MATEMATIKES MAJ 2010 KLASA XDetyra 1. T e paraqitet grakisht funksioni y = |2|x| 1|, ku x R. Zgjidhje: e ...
http://katershi.com/wp-content/uploads/2011/12/Testi-i-klases-se-10-te.pdf


MATEMATIK OE Niveli i tre

pages: 12 size: 200.00 KB
MATEMATIKGjimnazi matematik dhe informatik (Analiz me teori t gjass, 5 or n jav, 175 or n vit)HYRJE Analiza me teori t gjass, si pjes t matematiks pr klas ...
http://www.masht-gov.net/advCms/documents/006c-Matematike%2011_Analize_me_teori_te_gjases.pdf


ekanika teknike II Ushtrime

pages: 197 size: 1.82 MB
Dr. sc. Ahmet Shalazx(t) OKapsjaO1 ve r n laeSz O x o a rNy xa rTr tFeinMy v a mg e ePrisHTin, 2003 PRISHTIN 1Mekanika Teknike II Permbledhje detyrash te ...
http://www.ashala.herobo.com/Dokumente/MekanikaTeknikeII/Mekanika%20Teknike%20II%20-%20Ushtrime.pdf


Slide 1

pages: 33 size: 874.00 KB
-familja,(madhesia), -shtrirja gjeografike, -te ardhurat, -relegjioni, -profesioni, -edukimi, -niveli social, -mosha, -gjinia Megjithate ka edhe kategori ...
http://kub-pz.weebly.com/uploads/1/0/5/9/10591655/b.v.m-4.pdf


MATEMATIK

pages: 28 size: 3.30 MB
MATEMATIKJANAR 2013KOHA PR ZGJIDHJE T TESTIT SHT 150 MINUTAMjetet: lapsi i thjesht dhe goma, lapsi kimik, veglat gjeometrike. Nuk lejohet prdorimi i llog ...
http://www.iccg.co.me/1/images/dok/zavrsni/maturski/test/2012/matematika_januar/matematika_JAN_ALB_gimn_2013.pdf


QERSHOR 2013 MATEMATIK

pages: 28 size: 2.65 MB
QERSHOR 2013MATEMATIKKOHA PR ZGJIDHJE T TESTIT SHT 120 MINUTA UDHZIMMjetet: lapsi i thjesht dhe goma, lapsi kimik, veglat gjeometrike. Nuk lejohet prdorimi i ...
http://www.iccg.co.me/1/images/dok/zavrsni/strucni/test/2013/matematika_jun_2013/Mat_ALB_jun_STR_2013.pdf


REPUBLIKA E SHQIPRIS UNIVERSITETI POLITEK FAKULTETI I

pages: 43 size: 877.00 KB
REPUBLIKA E SHQIPRIS UNIVERSITETI POLITEKNIK TIRAN FAKULTETI I GJEOLOGJIS DHE I MINIERAVEDEPARTAMENTI I BURIMEVE T ENERGJISRruga Elbasanit, Tiran-Alb ...
http://www.fgjm.edu.al/departamentet/ingbene/programet/Bachelor%20ne%20%20Inxhinieri%20Gjeomjedisi.pdf


qendra e provimeve

pages: 28 size: 1.98 MB
QERSHOR 2013MATEMATIKKOHA PR ZGJIDHJE T TESTIT SHT 150 MINUTA UDHZIMMjetet: lapsi i thjesht dhe goma, lapsi kimik, veglat gjeometrike. Nuk lejohet prdorimi i ...
http://www.iccg.co.me/1/images/dok/zavrsni/maturski/test/2013/matematika_jun_2013/Mat_ALB_jun_GIMNAZIJA_2013.pdf


RE FAKULTETI I GJEOLOGJ DEPARTAMENTI I BURIMEVE T

pages: 54 size: 1.05 MB
G15N REPUBLIKA E SHQIPRIS UNIVERSITETI POLITEKNIK TIRAN FAKULTETI I GJEOLOGJIS DHE I MINIERAVEDEPARTAMENTI I BURIMEVE T ENERGJIS DEPARTAMENTI I INXHINIERIS ...
http://www.fgjm.edu.al/departamentet/ingbene/programet/Diploma%20Bachelor%20ne%20%20Burimet%20Natyrore%20%20.pdf


Pointers Parents&39; PLACE Massachusetts PIRC Parents

pages: 4 size: 827.00 KB
Massachusetts Parent Information & Resource Center (PIRC)PointersAlbanian www.masspirc.orgVleresim i Nxenesve ne Gjuhen Angleze ne te tere ShtetinTe besh ...
http://www.pplace.org/publications/ELLVarious/ell_assessment_10-09_alb.pdf